Sari la conținut

Elisa Cesari, De ce este importantă cultura în viața mea

Elisa Cesari,
17 ani, Clasa aXI a A,
LICEUL TEORETIC SEBIȘ,
Profesor coordonator: MONA LEAHU

Cultura este viață

Oriunde se găsește viața, se găsește și cultura. Cultura este frumusețea și viața fiecărei ființe umane. Acesta ne este transmisă de la părinții noștri, profesorii noștri și societatea noastră, prin educație. Conștient și inconștient, acționăm în conformitate cu propria noastră cultură, făcând parte din cultura unei țări sau a unei comunități.

Cultura include multe aspecte ale vieții umane și cel mai important este aspectul spiritual, oferindu-ne calitățile noastre umane – spiritualitatea noastră. Aceasta clarifică noțiunea noastră despre ceea ce înseamnă a fi un om uman. Cele mai înalte calități umane precum non-violența, toleranța, iertarea și înțelegerea reprezintă frumusețea și florile în fiecare cultură și ne conduc spre respectarea culturi ale fiecărei țări din întreaga lume.

Atunci când o persoană nu a adoptat sau a acceptat o cultură, este nefericiță și simte că nu aparține nici unui loc și  de nimeni. De exemplu, o persoană poate călători într-o țară străină și devine nefericită din cauza lipsei unui sentiment de apartenență.

În accepțiunea sociologică prin cultură înțelegem ansamblul modelelor de gîndire, atitudine și acțiune ce caracterizează o populație sau o societate inclusiv materializarea acestor modele în lucruri. Cultura este considerată ca fiind un element esențial alături de valorile familiale care asigură și menține incluziunea socială a tinerilor. Cultura cuprinde componente ideale care sunt credințe, valori, simboluri, modele de acțiune și component material care sunt reprezentate prin locuințele, îmbrăcămintea, diverse mijloace folosite în activități, toate acestea constituie exemple importante de comportament și acțiune pentrutînăra generație in mediul social. Cultura oferă un set de răspunsuri standardizate pentru tineri în favoarea interacțiunii cu ceilalți membri ai societății. Ea prescrie cum trebuie să se comporte un tânăr cu membrii familiei, vecinii,cu necunoscuții, ce atitudine trebuie să adopte la o înmormîntare sau la celebrarea unei căsătorii, cum ar trebui să se comporte individual când este lăudat sau insultat. Cultura reprezintă pentru membrii unei societăți ceva normal de care nu iși dau seama decât atunci când intră în contact cu culture diferite, nici un om nu poate fi considerat ființă socială, membru al unei societăți dacă nu aparține unei culturi. Prin intermediul culturii tânăra generație asimieaza totalitatea de valorilor create de omenire și le transmite ulterior din generație în generație.

Acţiunile culturale din societate constituie un spaţiu adecvat de socializare pentru tinerii care vor să se manifeste plenar, descoperind un univers unde se reflectă istoria experienţelor şi a proiectelor de viitor, informaţii utile pentu viaţă, minte şi învăţătură. Cultura oferă exemple prețioase de care tinerii au nevoie indiscutabil- un ideal pentru  modelarea propriei personalităţi, care se poate acumula prin lecturi, sete de autodepăşire,  prin căutarea adevărurilor, prin escaladarea noilor culmi al cunoaşterii. Evoluțiile culturale ajută tinerii la procesul de formare şi dezvoltare a personalităţii, la cunoaşterea şi interiorizarea valorilor , prin intermediul cărora individul  se integrează în societate. Cultura poate fi considerată ca fiind factorul esențial care oferă valori care îi ajută pe tineri la integrarea cu success în societate. Cele mai importante valori promovate de cultură sunt: onestitatea, altruismul, prietenia, curajul, ataşamentul, iubirea aproapelui, înţelepciunea, politeţea, care nu pot depăşi circumstanţele ostile fără prezenţa adevărului, a binelui, a dreptăţii şi a frumosului. Prin intermediul elementelor sale: simbolurile, ritualurile, limbajul, normele, valorile, cultura oferă un vast areal de exemple de comportament al tinerilor în societate.

În mare parte, cultura se poate aprecia ca activitate educaţională dinamică şi flexibilă în acelaşi timp, care stimulează idealuri umane. Tinerii trebuie educaţi în aşa fel încât să realizeze că libertatea individuală nu se poate realiza decât în cadrul libertăţii colective, generale, adică sociale și că cultura este modalitatea esențială de integrare a lor in societate. Cultura este de neconceput fără de om, educaţie şi valorile care modifică viaţa, statutul personalităţii, faptele omului. Cultura oferă oportunitate tinerilor de a-şi dezvolta cumpetenţele, abilităţile şi atitudinile necesare organizării propriilor principii fundamentale de viață.

Fără tradiţie nu există cultură: nici omul simplu, nici geniul nu pot crea nimic fără tradiţie.

Vasile Pârvan în Datoria vieţii noastre (1920)

Cultura e o muzică spirituală a existenţei, o simfonie, care primeşte şi radiază.

Vasile Băncilă în Filosofia vârstelor

Fără libertate nu există cultură, nu avem ceva care să merite acest nume, şi vorbim aici de cultura liberă.

citat din Jose Luis Cano

Webografie:

https://ro.scribd.com/doc/120046662/Eseu-pe-tema-cultura