Sari la conținut

Paula Medora Lunga, Importanța culturii în viața noastră

Paula Medora Lunga,
16 ani, Clasa a X-a C,
Liceul Teoretic Sebiș,
Profesor îndrumător: Cristina Raluca Lupșa

Toți contribuie într-un mod sau altul la dezvoltarea culturii, la îmbogățirea patrimoniului cultural și la dezvoltarea civilizației.

„Cultură” nu este doar o noțiune care include mai multe înțelesuri. Ea reprezintă, în primul rând, trăsătura caracteristică a unui popor și cuprinde totalitatea valorilor materiale și spirituale create de oameni de-a lungul timpului, manifestându-se în diferite moduri în societate .

Prin urmare, cultura trebuie privită în diversitatea ei, acceptată și împărtășită de toți, deoarece patrimoniul cultural îl regăsim peste tot: în frumoasele orașe, centre universitare unde oamenii de cultură contribuie la dezvoltarea diferitelor domenii de activitate prin studiile și cercetările lor nenumărate, dar și in satele noastre unde obiceiurile și tradițiile sunt păstrate cu sfințenie. Așadar, toți contribuie într-un mod sau altul la dezvoltarea culturii, la îmbogățirea patrimoniului cultural și la dezvoltarea civilizației.

Termenul „cultură” provine din cuvântul latinesc “colere” care înseamnă “a cultiva”, ,,a avea grijă” și este un termen specific uman, deoarece oamenii sunt ființe care înțeleg valorile culturale, le ocrotesc și le promovează mereu prin intermediul domeniilor artistice: domeniul literaturii, al picturii, al muzicii, al artei teatrale, al cinematografiei etc.

În primul rând, pentru mine „cultură” înseamnă comunicare, mijlocul prin care reușesc să transmit altor persoane valorile care mă definesc ca om aparținând unei comunități, unui popor. Aceste valori pot fi transmise prin intermediul cuvintelor mele, prin muzica și dansul meu, prin creațiile mele.

Pe de altă parte, pentru a aprecia cultura și a face posibilă comunicarea culturală, trebuie să cunoaștem și să apreciem oamenii de cultură pe care îi avem, acele persoane cu un nivel cultural ridicat care fac parte din galeria personalităților culturale recunoscute pe plan național și internațional.

Printre acești oameni de valoare se numără și marele poet român, Mihai Eminescu. Alegerea zilei sale de naștere -15 ianuarie- ca Ziua Națională a Culturii, nu a fost întâmplătoare, deoarece marele poet a contribuit prin creațiile sale la dezvoltarea spiritului românesc, fiind peste timp un „ambasador” al culturii noastre pe plan mondial.

În al doilea rând, „cultură” înseamnă, pentru mine, actul de a învăța mereu acele valori asociate eticii, moralei, muncii, libertății, valori privitoare la importanța trecutului istoric, practicile religioase; valori care rămân înrădăcinate în cultura unui popor și care vor îmbogăți generații la rând, după cum a spus și Mihai Eminescu: „Trebuie să fim un stat de cultură la gurile Dunării; aceasta e singura misiune a statului român și oricine ar voi să ne risipească puterile spre alt scop, pune în joc viitorul urmașilor și calcă în picioare roadele muncii străbunilor noștri”

În concluzie, cultura este importantă în viața noastră și, pentru ca ea să existe, trebuie să învățăm valorile culturale si să comunicăm elementele sale esențiale și altor oameni.